Občianske združenie "DARUJME SI SLNKO"

Občianske združenie
Darujme si slnko

Sv. Gorazda 2, 010 01 Žilina
Tel.: 041/565 1745
Mobil: 0905 847 335
E-mail: dsszagorazda@vuczilina.sk

Občianske združenie „Darujme si slnko“ pri DSS SYNNÓMIA, je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov pôsobiace na území Slovenskej republiky.Združenie je nezisková organizácia združujúca ľudí, ktorí sa usilujú o realizáciu nasledujúcich cieľov.

Ciele združenia sú pomoc a poradenstvo rodinám s postihnutými deťmi, vyvíjanie aktivít a podpora spoločensko-kultúrnych akcii pre postihnutých, ako aj rekreačných a športových činností.
Snahou združenia bude zviditeľnenie týchto ľudí, ich života a integrácia do spoločnosti. Združenie podporuje vzdelávanie ľudí pracujúcich s postihnutými. Svoje aktivity tiež rozvíja informačnou a publikačnou činnosťou.

Predseda združenia: Mgr. Marcela Ohrádková
Podpredseda združenia: Ing. Dagmar Rechtoriková

Stanovy občianskeho združenia

Aktuálne Stanovy OZ Darujme si slnko si môžete stiahnuť a zobraziť z tohto odkazu (r.2016)

Pôvodné stanovy si môžete stiahnuť a zobraziť z tohto odkazu

Prihláška do občianskeho združenia

Radi by ste sa stali členom OZ Darujme si slnko?
Prosíme, vyplňte a doručte nám Prihlášku do OZ Darujme si slnko, ktorú si môžete stiahnuť a zobraziť z tohto odkazu

!!! DOPLNIŤ AKTUÁLNU VERZIU !!!

Odhláška z občianskeho združenia

Chcete zrušiť svoje členstvo v OZ Darujme si slnko?
Prosíme, vyplňte a doručte nám Odhlášku z OZ Darujme si slnko, ktorú si môžete stiahnuť a zobraziť z tohto odkazu

!!! DOPLNIŤ AKTUÁLNU VERZIU !!!

Darujte nám 2% z daní

Radi by ste nám darovali 2% zo svojich daní?

ĎAKUJEME a ďakujú Vám predovšetkým naši klienti, ktorým aj táto pomoc dokáže zas o niečo viac spríjemniť svoj život v našom zariadení, ako aj pri aktivitách mimo nášho zariadenia.

Vyhlásenie  o poukázaní sumy do výšky 2% (3 %) zaplatenej dane pre naše OZ Darujme si slnko,  je možné stiahnuť a zobraziť z tohto odkazu

!!! DOPLNIŤ AKTUÁLNU VERZIU !!!